Lie to Me

61269234“Starea de ascundere și de tăinuire a lucrurilor sunt cele din care adevărul trebuie dobândit ca o jefuire”. Heraclit ne spune că starea de tăinuire se arată prin faptă și prin vorbirea umană. Însă nu se transmite tot prin vorbirea umană, tocmai pentru că ea cunoaște și aparența, înșelăciunea și amăgirea. Ceea ce este păstrat și ascuns în vorbire sunt lucrurile însele în inteligibilitatea lor, acolo unde conturul cuvântului ne face să clipim. Logica ne roagă să folosim judecata. Există însă, porunca, rugămintea, blestemul, fenomenul enigmatic al întrebării. Sensul vorbirii trebuie lăsat să se prezinte. Și ar fi bine să nu clipim și să stricăm întreaga simbolistică.

Să măsurăm cunoașterea în funcție de certitudinea ei și nu în funcție de adevărul ei. Motivația unei afirmații este întrebarea. Orice afirmație reprezintă în ultimă instanță un răspuns. De aceea ne întrebăm întotdeauna cum celălalt ajunge la respectiva afirmație.

Atunci când se înlătură o situație problematică, înseamnă că ni se arată cât de fructuoasă este cunoașterea. Situația depinde de acea afirmație care este adresată. Doar ea poate conține adevăr. Suntem constrânși a ne raporta la un anumit orizont pentru a avea răbdare. Astfel ni se arată posibilitatea, istoricitatea, finitudinea.

Fiecare dintre noi are propria sa limbă. Când sentimentul e reciproc înseamnă că cei doi s-au înțeles în legătură cu ceva. Cu cât vorbim mai mult între noi, cu atât ne înțelegem mai bine unii pe alții și vedem distanța dintre trecut și prezent.

Miracolul pe care nu îl conștientizăm, e că din moment ce vorbim despre ceva, indiferent cât de ciudat sau absurd ar fi lucrul respectiv, acel ceva ni se prezintă ca fiind comun, din moment ce l-am pronunțat. Paradoxal e chiar firea individului ce trebuie să înțeleagă acel ceva.

Ceea ce gândesc atunci când vorbesc despre ceva mă izolează ireversibil față de mesajul primit de celălalt.

Latura mea subiectivă trebuie să dobândească acordul laturii obiective a celuilalt, care îmi dă crezare atunci când îi spun ceva.

Cercul înțelegerii ne limitează cunoașterea și ne arată cât suntem de întrebători asupra realității.

Să ne mințim frumos, dar cu limită. Să nu ne punem prea devreme lațul la gât și să lătrăm la orice prostie, care ni se pare că ar putea fi un adevăr.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s