Starea mentală a zilei

Cineva poate face credibil faptul că el chiar crede ceea ce spune numai prin consecvența acțiunii sale, nu și prin indicarea unor temeiuri. (Jurgen Habermas)

Conștiința morală și starea de spirit fac diferența între acțiunile noastre și ceea ce gândim doar pentru noi. Uneori facem ceea ce nu dorim, și dorim ceea ce nu facem.

Starea mentală a zilei definește spiritul de învingător, prin gândirea coerentă, sau discernământul acțiunilor noastre, care nu ne mai reprezintă câteodată.