Litere mici

În general atunci când punem sub discuţie o problemă importantă avem reţineri în a o explica în detaliu şi doar o enumerăm.

Problemele cotidiene şi minore însă trebuie discutate intens şi cu soluţii pe termen cât mai scurt. Ca şi Platon afirmăm cu tărie că nici o       problemă a lumii nu trebuie analizată cu gravitate.

Ori de câte ori discutăm cu cineva vedem cum avem involuntar tendinţa de a ridica vocea şi de a gesticula cât mai mult în speranţa că ne vom face cât mai bine înţeleşi. Inevitabil discuţia este intreruptă de acea replică ce are rolul de a “însănătoşi” cuvintele celuilalt  sau chiar de a accentua “boala” propriilor cuvinte : “Vorbeşte cu litere mici ca să înţeleg ceva!”

O carte citită se vrea a fi înţeleasă cu propriile litere care să fie cât mai mici. Un obiect anume îşi descrie proprietăţile în litere cât mai mici. Un fenomen se înfăţişează cu majuscule, dar nu poate fi explicat decât în litere cât mai mici. Întreaga lume îşi explică mecanismul în litere atât de mici încât obosesc ochiul muritorului chiar şi sub “lupa” cunoaşterii şi experienţei atât de reduse de ineficienţa prea puţinelor cuvinte “mici” de care dispunem.

Cuvintele mici sunt întrerupte de “neputinţa” noastră de a termina o propoziţie, fără ca aceasta să fie “târfa” altor propoziţii deja “alterate”. Mâna scriitorului oboseşte în momentul în care nu se lasă “descoperit” de acele “cuvinte mici”.

Oratorul devine un “guru” în momentul în care îşi asumă responsabilitatea asupra celor rămaşi să-l aştepte pentru a-i “fura” câteva cuvinte mici.

Litera din noi formează acel cuvânt care sub presiunea propiei fiinţe devine şi mai mic sau se “dilată” în faţa unui impuls pur omenesc.

Nu este vorba de o necesitate, ci mai degrabă ne justificăm suficienţa unei întinderi a mâinii care apucă în grabă o “LITERĂ mică”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s