Diferenţă şi repetiţie…..

Între Derrida şi Borges e diferenţă de câteva metafore (ce-i drept că au o intonaţie diferită).

Joyce însă repetă câteva metafore care stabilesc asemenea diferenţe (cum este cea între Derrida şi Borges).

Umberto Eco ne vorbeşte despre aceste diferenţe şi repetiţii aşezând pe Joyce între Derrida şi Borges.