“În căutarea simplităţii: o poetică”

Hannes Bohringer prezintă această carte sub forma celor şase meditaţii care au la bază şase imagini ce conturează ideea unui tablou reprezentativ al artei moderne.

I. “Nimic deosebit” – punctul de plecare sunt lucrările unui artist american, George Brecht, iar concluzia este: obiectul artei părăseşte sfera imobilului pentru a căpăta independenţa dinamicului.Arta modernă devine o artă de tip eveniment fără prea multe conotaţii, iar sensul este dat de acea imagine care tinde să devină “aproape-nimic” şi care nu îţi mai lasă nici măcar o urmă a vreunui semn de conceptualizare.

II. “Aproape-nimic” – are ca punct de plecare “Window blow out” a lui Gordon Matts-Clark(o fotografie ce prezintă o clădire cu geamurile sparte, deoarece artistul desenează puncte trăgând cu gloanţe în ferestre), iar concluzia: între artă şi viaţă apare un minim de diferenţă căci limitele celor două rămân insesizabile.

III. “Vârtejul” – are ca punct de plecare fotografia unui avion(ce subliniază relaţia între artă şi tehnologie), iar concluzia este: nimicul care survine între artă şi cotidian este atins prin identitatea care se stabileşte între artist şi inginer.

IV. “Gluma” – are ca punct de plecare imaginea deformată a cărţii lui Gadamer,”Actualitatea frumosului”, agăţată într-un cui din ea lipsind însă bucăţi întregi, iar concluzia este: realitatea modernă a frumosului face ca “Actualitatea frumosului” să devină un swaiţer elveţian.

V. “Sentiment” – are ca punct de plecare “Dollar Paintings” a lui Andy Warhol, iar concluzia este: arta are în structura sa profundă o oarecare predilecţie către religiozitate.

VI. “Repetiţie” – are ca punct de plecare lucrarea “Umbra activă”(Eva Maria Schon), iar concluzia este: umbrele lumii cotidiene sunt proiectate pe fondul artei moderne.

Bohringer caută de fapt prin această lucrare să diagnosticheze simptomul artei moderne : simplitatea cotidianului artei sau altfel spus, modul de căutare al unei identităţi estetice actuale.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s